MILIEU

SPIE BELGIUM ONDERSCHRIJFT EEN VERANTWOORD GROEN ECONOMIEBELEID DAT BEWUST INSPEELT OP DE MILIEU-UITDAGINGEN EN KLIMAATRISICO’S.

 

Deze transversale aanpak beïnvloedt alle aspecten van het bedrijf: de activiteiten, de klanten en natuurlijk, de eigen ecologische voetafdruk. Het doel van dit beleid is om op alle niveaus de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik terug te dringen.

 

CO2


SPIE baseert zich op de resultaten van haar koolstofbalans om heel wat acties te ondernemen om haar ecologische voetafdruk te verminderen. Op het individuele vlak doen wij een beroep op de verantwoordelijkheidszin van onze werknemers via afvalrecyclage, energiebesparingen en verplaatsingsoptimalisaties.

Binnen de filialen zetten wij carpoolinitiatieven op en schroeven we het energieverbruik van onze gebouwen terug. Op groepsniveau investeren we in meer elektrische voertuigen in onze vloot en gebruiken wij groenere informaticaoplossingen. SPIE Zwitserland telt al 30 voertuigen op CNG (samengedrukt aardgas) in haar vloot. In 2017 hebben SPIE Oil & Gas Services 1.019 bomen geplant.

In 2018 bedroeg de ecologische voetafdruk van de groep SPIE 227 gram CO2 per euro inkomsten (directe en indirecte uitstoot).

 

GREEN IT


Informatietechnologie moet bijdragen tot een groene economie. SPIE heeft dat begrepen en ontwikkelt talrijke oplossingen voor een Green IT-aanpak: videoconferenties, datacenters, mobiliteit, thuiswerk, energiebeheer van de bureautica, enzovoort.

 

SMART CITY


SPIE bedenkt oplossingen voor performante openbare verlichtingsnetten, zoals het systeem City Networks. Dankzij dat systeem kunnen duizenden lichtpunten altijd van op afstand bestuurd worden. Op het vlak van wonen ontwerpen wij smart buildings: zulke gebouwen bevatten veel technologie om het energierendement en het welzijn van de bewoners op te krikken.
SPIE pleit voor hernieuwbare energie: het bedrijf kan de grootste zonnepanelencentrales ter wereld bouwen en weet ook van wanten als het gaat om de aanleg van windmolenparken. SPIE is een speler op het gebied van duurzame mobiliteit. Het bedrijf ontwikkelt immers ook innovatieve oplossingen voor het energiebeheer van openbaar vervoer en parkeerplaatsen in steden.

 

PRESTATIECERTIFICATEN


SPIE wil haar klanten en stakeholders graag begeleiden bij hun eigen initiatieven. Daarom biedt SPIE performante oplossingen aan op het vlak van energie- en milieumanagement. Wij kunnen onze diensten aanbieden vanaf de bepaling van de EPC-waarde. Via energieprestatiecontracten engageren wij ons op langere termijn voor de gerealiseerde energiebesparingen en de gereduceerde CO2-uitstoot.

 

GROENE AANKOPEN


Uit de koolstofbalans van SPIE blijkt dat de aankopen verantwoordelijk zijn voor twee derden van de uitstoot aan broeikasgassen. Daarom hebben wij samen met onze leveranciers besloten om acties op te zetten die de koolstofbalans van onze aankopen terugdringen via een analyse van de levenscyclus van de producten en diensten (fabricage, transport, gebruik, onderhoud, levenseinde, enz.). SPIE Belgium doet ongeveer 25% van haar aankopen bij leveranciers die gecertificeerd zijn door EcoVadis.