Installatie van hoogspanningsposten voor Elia

SPIE Belgium helpt Elia om offshore opgewekte windenergie tot op het vasteland te brengen.

SPIE Belgium heeft hoogspanningsposten geïnstalleerd voor Elia, de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet, in het kader van hun Stevin-programma. De doelstelling van dat programma is om de energie opgewekt uit windmolenparken in de Noordzee naar het binnenland te transporteren.

Bij de installatie van drie hoogspanningsposten (Horta nabij Gent, Gezelle en Van Maerlant bij Brugge) kwamen veel uitdagingen kijken. Er moest 14 kilometer kabels getrokken worden tot aan de controlekamer van Elia, de hoogspanningslijnen van 380 kV kwamen binnen in de installatie via portalen van 84 ton en 27 meter hoog, daarnaast lag er vlakbij een gasleiding en was er weinig ruimte voor het uitpakken, voormonteren en de uiteindelijke assemblage van elke installatie.

Zo'n 30 medewerkers van SPIE werkten ter plaatse. Tijdens de werken was veiligheid voor hen de hoogste prioriteit, ondanks de moeilijke omstandigheden: hoogspanning, werken op hoogte, zware lasten tillen...

Het afvalbeheer op de werf was ook een dagelijkse prioriteit. Om de ecologische impact te beperken, werd er meer dan 140 ton houten verpakkingsafval gerecycleerd.

Het is een unieke opdracht, niet alleen door de omvang, maar ook omdat het de eerste keer is dat er zulke krachtige hoogspanningsposten geïnstalleerd worden in België. Ondanks een strakke planning en talrijke technische beperkingen, konden de medewerkers van SPIE die uitdagingen toch overwinnen op een efficiënte en proactieve manier. Daarbij werden ze ondersteund door de vertrouwensrelatie die door de jaren heen met Elia werd opgebouwd.

Geassocieerde markten

Geassocieerde afdeling