HVAC-onderhoudstechnicus

De HVAC-onderhoudstechnicus (verwarmingsmonteur en/of koeltechnicus) is verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen van technische installaties in de tertaire sector, zoals gas- en stookolieketels, hydraulische componenten van verwarming en ijswaterinstallaties, luchtverdeling, elektrische en pneumatische regeling, enzovoort. Hij waakt ook over de optimale werking van die installaties.

Zijn taken omvatten:

  • de installaties preventief en correctief onderhouden en pannes verhelpen;
  • ingrijpen bij technische storingen en technische HVAC-installaties herstellen (verwarming, ventilatie en airconditioning) in tertiaire gebouwen;
  • zich ervan vergewissen dat het technisch onderhoud wel degelijk werd uitgevoerd;
  • de onderhoudsverslagen opmaken en het logboek en de technische plannen up-to-date houden.
     

Hij waakt altijd over de eigen veiligheid en die van de collega’s.