HVAC-monteur

De HVAC-monteur werkt op installatieprojecten van de tertiaire sector.

Zijn taken omvatten:

  • de HVAC-installaties bouwen en monteren volgens de plannen;
  • de verluchtingskokers installeren voor de installatie van airconditioning en verwarming;
  • de ophangbeugels en hulpstukken plaatsen;
  • de leidingen aan andere delen van de installatie aansluiten.
     

Hij waakt altijd over zijn eigen veiligheid en die van zijn collega’s.