Tekenaar-Ontwerper

De Tekenaar-Ontwerper stelt de schema's (algemeen idee van de apparatuur en de principes) en de plannen (voorstelling van het materiaal) op volgens de instructies van de Project Manager. Hij volgt de coördinatie, de synthese van de reeds opgestelde plannen. Hij maakt de gedetailleerde plannen op computer. Indien nodig, gaat hij naar de werf om de metingen te controleren en om zo een beter (in)zicht te krijgen.

Bovenaan pagina