Tank terminal Antwerpen

SPIE Belgium heeft het leggen van de kanaliseringen van een nieuwe tank terminal te Antwerpen verwezenlijkt. De terminal telt zo’n 40 opslagtanks die bedoeld zijn voor de opslag van fueloil, benzine of gasolie.

In totaal heeft SPIE Belgium daar zo’n 72 kilometer leidingen gelegd van een gemiddelde diameter hoger dan 10 duim (25 centimeter ongeveer).  Voor de lange stukken heeft SPIE in modules gewerkt. Buizen van 12 meters werden samen gelast tot ze afdelingen van een lengte van 40 meter vormen. Deze afdelingen werden vervolgens op profielen verenigd die via water naar de kaai worden gebracht. In totaal telt de module ongeveer 300 meter leiding. SPIE Belgium heeft zich eveneens beziggehouden met de verwarmingsbuizen (ook wel coils genoemd) in de tanks zelf.

Bovenaan pagina