Keer terug naar de lijst

Nieuws

SPIE gaat voor duurzame samenwerking met Greenbridge

Image: 
Short Descrption: 
SPIE Belgium tekende zopas een partnership voor minstens 4 jaar met Greenbridge, het West-Vlaams wetenschapspark van de Universiteit Gent gelegen in de Oostendse achterhaven. Het is een broedplaats voor innovatie waar hoogtechnologische ondernemingen werken rond (ver)nieuwe(nde) energietechnologieën. Voor beide partijen is de meerwaarde van dit partnerschap voor de hand liggend: SPIE Belgium profiteert als integratiebedrijf van de kennis van Greenbridge dat op zijn beurt meerwaarde haalt uit het profiel van SPIE als integrator.

 

Voor SPIE Belgium is het partnerschap met Greenbridge een natuurlijke samenwerking: de aanwezige R&D-bedrijven en kennisinstellingen in het gelijknamige Greenbridge incubatie- en innovatiecentrum op het wetenschapspark zijn vooral werkzaam op vlak van duurzame en hernieuwbare energie, duurzaam bouwen, en milieu- en ICT-toepassingen binnen die domeinen, waarin ook SPIE actief is.

Ahmed Bouzinab, Director Business Development van SPIE Belgium: "Als integratiebedrijf kan SPIE de kennis die het bij Greenbridge opdoet omtrent nieuwe technologieën (maar bv. ook evoluties in de wetgeving) meteen toepassen in zijn projecten. SPIE kan op deze manier perfect inschatten hoe optimaal ingespeeld kan worden op nieuwigheden in deze snel evoluerende markt."

SPIE Belgium is ook een actieve partner, in de zin dat het zelf kan aangeven wanneer het meer wil weten over de evolutie van bepaalde technieken of trends in de markt. Verandert bijvoorbeeld de wetgeving inzake energie-efficiëntie van nieuwbouw, kan SPIE Belgium bij Greenbridge terecht voor een analyse van de impact die dit op zijn activiteiten zal hebben.

Netwerk van 'Grijze Massa'

Door het lidmaatschap bij de in de incubator gevestigde energieledenvereniging Powerlink vzw, vervat in de samenwerkingsovereenkomst, krijgt SPIE Belgium meteen toegang tot een belangrijk netwerk, waar de juiste spelers met elkaar in contact komen.

Een laatste voordeel van deze samenwerking is dat Greenbridge rond bepaalde facetten, op aangeven van de SPIE-specialisten, opleidingen voor hen inricht in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde en naburige hogeschoolpartners. Hiervoor is de aanwezigheid van het energiekennisplatform van de Universiteit Gent in Greenbridge een meerwaarde.

SPIE Belgium krijgt ook een 'Business Corner' in de nieuwe vleugel van Greenbridge die medio 2013 de deuren opent. Hierdoor krijgt SPIE Belgium extra visibiliteit bij de meer dan 3000 (internationale) bezoekers die jaarlijks de Greenbridge site bezoeken. Een voorstelling van het bedrijf aan bijna afgestudeerde ingenieurs is dan weer interessant voor het recruteren van werknemers/onderzoekers.

Het brede netwerk en (inter)nationale karakter van Greenbridge, met o.a. de samenwerking met de incubator WSL (Waalse incubator voor ingenieurswetenschappen) is eveneens een belangrijk pluspunt voor SPIE Belgium.

Duurzaamheid en hernieuwbare energie zijn immers niet gebonden aan taal- of landgrenzen en zijn twee kernwaarden in alles wat SPIE doet. De voortdurende focus op cleantech  maakt dan ook dat beide partijen in perfecte synergie kunnen samenwerken.

Kruisbestuiving

Ook voor Greenbridge is dit partnerschap een belangrijke stap. De samenwerking met SPIE Belgium kadert perfect binnen de visie en missie van Greenbridge. "Het is immers belangrijk voor Greenbridge om partners met verschillende profielen bij elkaar te brengen, zodoende de kruisbestuiving optimaal is voor alle partijen. Het opnemen van een integrator bij projectvoorstellen voor toegepast onderzoek kan de slaagkans immers verhogen" zegt Greenbridge- CEO Marianne Martens. Greenbridge legt hiermee alvast de link naar het onderzoeksluik. 

Vanuit SPIE Belgium wordt,  wat betreft de integratie van energietechnologieën, informatie aan Greenbridge gegeven over toekomstige opleidingsnoden. Greenbridge wordt hierdoor, mede door de aanwezige infrastructuur op de site, een draaischijf voor onderzoek, onderwijs en innovatie. 

Door de samenwerking met SPIE Belgium, en het internationaal karakter van de SPIE Groep, wordt Greenbridge in het buitenland op de kaart geplaatst .  Deze samenwerking laat toe om als dienstverleningsmodel voor grote en kleine bedrijven te fungeren.

Bovenaan pagina