Keer terug naar de lijst

Nieuws

SPIE Belgium op de bres voor betere en juiste beroepsattitude. SPIE Belgium ondersteunt actief het SODA-attest.

Image: 
Short Descrption: 
SPIE Belgium is hoofdsponsor van het SODA-project. Dit initiatief van SODAjobs vzw wil met het SODA-attest het belang van een juiste beroepsattitude onderstrepen, en dit zowel naar schoolgaande leerlingen, onderwijs als bedrijfswereld toe.

Eerder deze maand verzorgde SPIE Belgium een presentatie, samen met de verantwoordelijke van de vzw SODAjobs, over het SODA-attest op een door VOKA Oost-Vlaanderen georganiseerde inspiratiesessie over jongeren en tewerkstelling.

SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Leerlingen met een SODA-attest hebben een extra troef wanneer ze solliciteren voor een job omdat het attest duidelijk aangeeft dat ze over een aantal kwalitatieve beroepsattitudes beschikken. Op die manier wil het SODA-project een brug slaan tussen scholen en werkgevers.

Het SODA-project kijkt op een andere manier naar het onderwijs. Vandaag worden in het onderwijs vooral vak- en schoolgebonden attitudes aangeleerd die aanleunen bij beroepsattitudes. Deze worden enkel geëvalueerd via attituderapporten en spelen geen doorslaggevende rol in de eindevaluatie van een bepaalde leerling. Volgens de verantwoordelijken van SODAjobs vzw spelen de scholen hiermee niet in op de hedendaagse noden van de arbeidsmarkt. Daarom willen ze met het SODA-attest een stapje verder gaan en de evaluatie van arbeidsattitudes verbinden aan een formele attestering. Het SODA-attest is dan niet enkel een beloning voor de leerling die uitblinkt in Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude, maar ook een extra troef voor wie solliciteert naar een interessante baan en een nieuw selectiecriterium voor de bedrijfswereld om goede werkkrachten te recruteren.

SPIE Belgium heeft beslist actief het SODA-attest als tool te ondersteunen. Waarom? Omdat het in z’n recruteringsactiviteiten voor technische profielen al vaker heeft gezien dat solliciterende jongeren niet over de juiste arbeidsattitudes beschikken. Het invoeren van het SODA-attest in het technische onderwijs zou volgens SPIE Belgium, dat z’n dienstverlening heeft gebouwd op de technische competenties én op de juiste beroepsattitude van z’n medewerkers, dan ook een bijzonder goede zaak zijn.

Het SODA-project is een Vlaams netoverschrijdend project dat zich zowel richt naar scholen en bedrijven en dat met het SODA-attest een extra tool wil aanbieden aan leerlingen, ouders, scholen en bedrijven.

Meer informatie over het SODA-project vindt u op www.sodajobs.be
De presentatie die SPIE Belgium en SODAjobs vzw gaven bij VOKA Oost-Vlaanderen kunt u consulteren via volgende link: https://prezi.com/gew0_luji_hx/prezi-voka-spie-soda/?utm_campaign=share&...

Bovenaan pagina