So'SPIE Ladies

So’SPIE Ladies, het netwerk ter sensibilisering van een gemengd karakter op de werkvloer bij SPIE

Het gemengd So’SPIE Ladies netwerk kwam in mei 2015 van de grond en heeft drie missies: de professionele gelijkheid vergroten en het gemengd karakter van de teams verhogen, een betere ontwikkeling van de carrière van vrouwen mogelijk maken, en vrouwen en mannen sensibiliseren voor een gemengde werkvloer. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen organiseert het netwerk workshops die, in functie van het thema, voorbehouden zijn voor enkel vrouwen of voor vrouwen en mannen.

Zo organiseerde SPIE Belgium op 25 januari jl. z’n allereerste So’SPIE Ladies sensibiliserings-workshop. Bij deze gelegenheid werden uiteenlopende thema’s aangesneden: het belang van de vrouw in het bedrijf, de ambities van de vrouw, zelfvertrouwen en doeltreffende communicatie, om er maar enkele te vermelden. Wisselen van gedachten over de specifieke behoeften en verwachtingen van vrouwen bij SPIE Belgium en de fundamenten leggen voor concrete initiatieven waren de grote doelstellingen van deze eerste workshop. «So’SPIE Ladies is evenwel geen netwerk enkel voorbehouden voor vrouwen: de mannen maken er ook deel van uit. Hoe meer de mannen bij de discussies worden betrokken, hoe bewuster ze zullen worden van de uitdagingen en hoe meer ze een steun zullen zijn voor de vraag naar het gemengd karakter en de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen», verduidelijkt Nathalie Props, Business Development Manager SPIE Belgium en verantwoordelijk voor de uitbouw en de animatie van het netwerk in België.

De balans van dit eerste initiatief is ronduit positief. De deelneemsters deelden hun aanvoelen met betrekking tot bepaalde uitdagingen met mekaar, alsook hun concrete ervaringen op de werkvloer. Ze verlieten de workshop vol vertrouwen en in de overtuiging dat nieuwe concrete initiatieven in het kader van het So’SPIE Ladies netwerk binnenkort het licht zullen zien. Deze nieuwe initiatieven zullen gericht zijn op het aantrekken en fideliseren van operationele medewerksters en op de sensibilisering van mannen en vrouwen voor het belang van een gemengde werkvloer.

Bovenaan pagina