Project Manager

De Project Manager is eindverantwoordelijke van het project voor wat de financiën, techniek, het commerciële, het organisatorische, de planning en zijn personeelsbeheer aangaat. Hij zal gedurende heel het project alle vragen van de klant en eventuele door de klant gewenste aanpassingen verwerken

Bovenaan pagina