Project Engineer

De Project Engineer assisteert de Project Manager. Samen maken ze een gedetailleerde planning die in de algemene planning van de werf opgenomen wordt. Deze planning bestaat uit:

- de studies (opstellen van technische fiches, berekeningen, plannen en schema's) en de goedkeuringstermijn
- de eigenlijke uitvoering (bestelling, bevoorrading en opstelling van het materiaal)
- de testen, afstellingen en de indienststelling

Hij organiseert de werf. Hij vormt de ploegen, bepaalt de behoefte aan personeel, materiaal en gereedschap op de werf.

Bovenaan pagina