Onze waarden

Dicht bij onze klanten

De toekomst van onze klanten voorbereiden

Van gedachten wisselen en communiceren, zich verplaatsen en zich veilig voelen, gebruik maken van de nieuwe technologieën en van de verschillende vormen van energie... iedereen moet kunnen genieten van een leefwereld waarin permanent vooruitgang wordt geboekt.
Samen met de klanten ontwerpen en bouwen de medewerkers van SPIE innoverende en duurzame oplossingen die ertoe bijdragen dat onze infrastructuur, fabrieken en onze woonkernen erop vooruitgaan.

Prestaties

Onze vakkennis verder ontwikkelen ten dienste van onze klanten.

Met meer dan 50.000 klanten uit de openbare en de privé-sector is SPIE actief in alle economische sectoren. Dank zij hun complementaire know-how en gemeenschappelijke waarden ontwikkelen de vrouwen en mannen van SPIE nieuwe vaardigheden en engageren zij zich om de uitdagingen, die op hun klanten afkomen, samen met hen aan te gaan.

Verantwoordelijkheid

Een vaste waarde als bedrijf ten dienste van een duurzame wereld

Om haar dienstenpakket te ontwikkelen en waardevol te blijven in een context waarin maatschappelijke, ethische en milieugebonden uitdagingen steeds groter worden, heeft SPIE duurzame ontwikkeling opgenomen als kerngegeven in haar groeistrategie, met de ambitie een duurzame motor te zijn voor verandering en vooruitgang van de wereld om zich heen.

Bovenaan pagina