Multimodaal toegangsplan

 

Effect van de LEZ (Low Emission Zone) in Brussel op bezoekers aan SPIE Belgium NV in Anderlecht :

Sinds 1 januari 2018 is het grondgebied van het Brusselse gewest een lage emissie zone waaruit progressief (over verschillende jaren) oudere en vervuilende voertuigen zullen worden geweerd. De vestiging van SPIE Belgium in Anderlecht bevindt zich binnen deze zone. De controle hierop gebeurt automatisch door een netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning. Voor voertuigen met Belgische nummerplaat worden de gegevens rechtstreeks gecontroleerd in de database van de DIV.

Voor voertuigen met buitenlandse nummerplaten moeten de bestuurders echter zelf de relevante gegevens van hun voertuig invoeren in een informaticatoepassing van de Brusselse overheid.

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd.

Deze registratieaanvraag is kosteloos moet worden gedaan via het e-formulier dat u vindt hier.

Behalve de gegevens met betrekking tot uw persoon en uw voertuig, zal u gevraagd worden om volgende documenten te voorzien:

  •          het inschrijvingsbewijs ;
  •          een kopie van uw identiteitsbewijs ;
  •          of elk ander document met de nodige informatie om de nauwkeurigheid van de gecommuniceerde gegevens te controleren.
  •          Europees gelijkvormigheidsattest.

Elk voertuig dat de lage-emissiezone van het Brussels Gewest betreedt zonder voorafgaande registratie is vatbaar om een boete van 150€ te ontvangen (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Elke overdracht van foutieve informatie bij de registratie is strafbaar met een administratieve boete van 25€.

De registratie van het voertuig is geldig gedurende 3 jaar voor zover de gegevens met betrekking tot het voertuig niet veranderen.

De registratie wordt automatisch behandeld, zonder wachtperiode. Eénmaal U de bevestiging ontvangt dat de registratie is uitgevoerd mag U uw voertuig als geregistreerd beschouwen.

Bovenaan pagina