Keer terug naar de lijst

Nieuws

België: SPIE helpt windenergie van windparken op zee landinwaarts brengen

Image: 
Short Descrption: 
Brussel, 22 november 2017 – SPIE Belgium, dochterbedrijf van de groep SPIE, de onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische dienstverlening voor energie en communicatie, kreeg van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, de opdracht voor de bouw van twee hoogspanningsposten 380kV, ‘Van Maerlant’ in Damme en ‘Gezelle’ in Dudzele, toevertrouwd. SPIE Belgium bouwt deze hoogspanningsposten in het kader van Elia’s programma Stevin, dat het onder meer mogelijk maakt om de windenergie van windparken op zee naar het binnenland te transporteren. SPIE Belgium is de bouw van de hoogspanningsposten, opgestart in 2015, nu aan het voltooien.

Deze werken sluiten aan op de bouw en de installatie van de hoogspanningspost Horta, die door SPIE Belgium werd opgeleverd in mei 2015. “Naast onze focus op veiligheid, is Elia zeer te spreken over de manier waarop SPIE Belgium de installatie van hoogspanningspost Horta heeft aangepakt,” aldus projectleider Maarten Lozie. “We hebben in alle transparantie en op een proactieve manier verschillende issues - technisch of planmatig - effectief aangepakt.”

 

Talloze uitdagingen

De twee Stevin-hoogspanningsposten - Van Maerlant en Gezelle – staan nu op het punt om opgeleverd te worden, maar SPIE Belgium kreeg tijdens de werkzaamheden te maken met tal van uitdagingen. Een eerste bestond in het snel (negen maanden), veilig en efficiënt opzetten van een GIS1-installatie. “Eens de GIS-installatie afgerond, werd +/- 14 kilometer kabel getrokken tot in de controlezaal van Elia,” verduidelijkt Maarten Lozie. “De luchtlijnen die 380kV transporteren komen de installatie binnen via portieken van 84 ton, 27 meter hoog en 54 meter breed.” Andere niet onbelangrijke uitdagingen waren de beperkte ruimte en de onmiddellijke nabijheid van een gasleiding.

De beperkte ruimte maakte het ons ook moeilijk om de GIS-installatie 380kV op te trekken,” legt Maarten Lozie uit. “Hoewel het hier om een ‘compacte’ installatie ging, waren er voor alle stukken van de installatie 76 grote vrachtwagens nodig. Uitpakken, voormonteren en definitief assembleren moest allemaal op dezelfde krappe ruimte gebeuren.”

Tenslotte was ook het beheren van de afvalberg op de werf een dagelijkse prioriteit. Men opteerde voor een maximale recyclage van het afval om zo de impact op het milieu te beperken. “We recycleerden maar liefst 140 ton verpakkingshout,” voegt Maarten Lozie eraan toe.

Het is duidelijk dat SPIE Belgium voor de realisatie van dergelijke installaties de juiste partner is. Naast de reeds vermelde uitdagingen mogen we niet vergeten dat er een aantal risico’s verbonden zijn aan de installatie van dergelijke posten. Onze medewerkers moesten werken op hoogte en in deze moeilijke omstandigheden zeer zware hijswerken tot een goed einde brengen,” licht Maarten Lozie toe. “Net als voor alle andere projecten, hebben we ook hier veiligheid een absolute prioriteit gegeven: zo hebben we deze opdracht in samenspraak met de veiligheidscoördinator tot in de puntjes voorbereid. Onze medewerkers scholen zich permanent bij om hun veiligheidsskills nog te verbeteren en veiligheid is en blijft stevig verankerd in het DNA van SPIE Belgium.

Maarten Lozie mag terecht fier zijn op SPIE’s bijdrage aan het programma Stevin. Het betreft hier immers een uniek project, niet alleen omwille van z’n omvang, maar ook omdat het voor de eerste keer is dat dergelijke krachtige hoogspanningsposten in België worden gebouwd.

SPIE Belgium was tijdens de hele duur van het project dagelijks gemiddeld met 15 personen op de werf, maar dat aantal kon op piekmomenten oplopen tot 30.

______________________________

1 Gas-insulated switchgear - gas geïsoleerde schakelapparatuur

 

Bovenaan pagina