Biobrandstoffen

Wat zijn biobrandstoffen eigenlijk?

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen staan tegenover fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool of aardgas. Voor fossiele brandstoffen ontdekt werden, gebruikte de mens alleen biobrandstoffen. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld hout, houtskool, plantaardige of dierlijke olie of gedroogde uitwerpselen. Het zijn dus brandstoffen die gewonnen worden uit plantaardig afval, oftewel de biomassa. Zo maken we biodiesel uit een reactie tussen plantaardige oliën. Bio-ethanol voor benzinewagens ontstaat via fermentatie waarbij suiker verandert in alcohol. De eerste motoren draaiden op biobrandstoffen. Zo reden de eerste auto’s die Henry Ford ontwierp, de Ford T’s, op ethanol. Ook de eerste dieselmotor reed niet op echte diesel maar wel op pindaolie. 
 
Bovenaan pagina