Technische Installaties

Technische installaties zoals gastoestellen

Technische installaties voor gastoestellen met een open verbrandingskring die niet aangesloten zijn op een schoorsteen, moeten dan weer aan heel andere normen voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld apparaten zoals ketels voor plaatselijke aftappingen, wasmachines, droogkasten of koelkasten. Deze apparaten hebben een luchttoevoeropening nodig maar ook een verluchting in het bovenste deel van de ruimte waarin de toestellen opgesteld worden. Bij gasgestookte kookfornuizen is dit moeilijk te realiseren. Er zal een aparte luchttoevoeropening moeten gemaakt worden. Bij het ontwerp moet dus genoeg rekening gehouden worden met de aanwezigheid van dit soort toestellen. Mobiele verwarmingsinstallaties zoals toestellen die werken op vloeibaar petroleum of commercieel butaan, hebben een voortdurende luchttoevoer nodig. Voor de veiligheid van de inwoners en de kwaliteit van de lucht in het gebouw, zijn dit soort toestellen dan ook niet aan te raden.Contacten
 
 

Technische Installaties

Bovenaan pagina