Technische Installaties

Technische installaties zoals verwarmingsinstallaties

De verwarming van gebouwen gebeurt tegenwoordig nog steeds maar al te vaak door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie of hout. Er bestaan apparaten met een open verbrandingskamer en apparaten met een gesloten verbrandingskamer. De technische installaties voor beide soorten stellen verschillende eisen. De open verbrandingskring vereist voldoende aanvoer van verbrandingslucht in de opstellingsruimte. De aansluiting van de gesloten verbrandingskring vereist een toevoeropening voor verbrandingslucht maar ook een bijkomende toevoer naar buiten. Algemeen kun je besluiten dat de gesloten verbrandingskring veiliger is. Toestellen met een open verbrandingskring stellen zeer strikte eisen om de goede verbranding te verzekeren, de kwaliteit van de binnenlucht veilig te stellen en het risico op Co-vergiftiging te vermijden.Contacten
 
 

Technische Installaties

Bovenaan pagina