Hoogspanningscabine

Als u een hoogspanningscabine gaat bouwen

Hoogspanningscabine

De spanning van een hoogspanningscabine is hoger dan 1000 Volt. Alvorens een hoogspanningscabine te bouwen, dient er een eenmalige risicoanalyse uitgevoerd te worden. Bij deze analyse worden zowel de conformiteit als de betrouwbaarheid, de veiligheid en de levensverwachting van de hoogspanningscabine geanalyseerd. Deze analyse moet jaarlijks herhaald worden volgens de geldende wetgeving. Ze is echter ook van belang voor de betrouwbaarheid van uw cabine. U moet immers op uw energielevering kunnen rekenen. Ze is cruciaal voor het vlot werken van uw bedrijf. 
 
Bovenaan pagina