Mechanisch Onderhoud

Wat is de taak van de dienst mechanisch onderhoud in uw bedrijf?

Mechanisch Onderhoud

Mechanisch onderhoud draagt zorg voor uw machines, het kloppend hart van uw bedrijf. Zo maar stilvallen is geen optie. De draaiende onderdelen van uw machines moeten worden gereviseerd. Dat wil zeggen dat pompen, motoren, ventilatoren, ... nagekeken worden. De machines moeten ook onderhouden worden. Ze moeten gesmeerd worden, eventueel vervangen en regelmatig getest. De dienst zorgt natuurlijk ook voor predictief onderhoud. Gespecialiseerde meettechnieken kunnen voorspellen waar kleine en grote defecten gaan optreden. Onverwachte defecten hebben vaak grote gevolgen. Door predictief onderhoud worden problemen ondervangen voor ze schade veroorzaken of uw productieproces in de war sturen. Daarbij vermijdt u ook potentieel hoge kosten door onderbreking van het productieproces of ernstige schade aan uw machines. 
 
Bovenaan pagina