Warmtekrachtkoppeling

Wat is warmtekrachtkoppeling nu eigenlijk?

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling of afgekort WKK, betekent eigenlijk het terzelfder tijd opwekken van warmte en elektriciteit. De elektriciteit komt van bijvoorbeeld een verbrandingsmotor en wordt gebruikt om een generator aan te drijven. Die generator maakt dan weer elektriciteit. Gedurende dit proces wordt warmte geproduceerd. Die gaat niet verloren maar wordt opgevangen en gebruikt voor warm water of stoom. Als de warmte niet zou opgevangen worden, zou ze afgevoerd worden met het koelwater en verloren gaan. Nu wordt dit afvalproduct nuttig gebruikt. Ook al werken de meeste WKK’s op fossiele brandstoffen, de aanwezige nuttige energie wordt veel efficiënter gebruikt, waardoor het toch een milieuvriendelijke manier is om energie op te wekken.



 
 
Bovenaan pagina